Alhora de donar forma a les costelles, ha surgit un imprevist, possiblement per no ser prou tendres, moltes es trenquen,es per aixó, que cambiarem la idea inicial de les costelles de freixa i farem servir roure com a nova opciò per fer el costellam.
Per passar les dades dels offsets s' ha utilitzat paper milimetrat, introduint els valors de les coordenades.

Els valors dels eixos son referents a la part exterior de la pell, s'ha de restar el gruix de la pell -2mm.
S'han tret 11 seccions.
Per preparar les costelles s'han deixat uns 8 dies al Port de Canyelles, la sal possiblement anira bé. Antigament enterraven a la platja les peces que havien de treballar al vapor.
Ara estan en un taper gegant amb aigua salada
Seguent pas, el vapor...
cal vigilar que la temperatura sigui de uns 100 graus
Ja podem montar les primeres costelles
L'estructura global ja ens dona una idea de com serà l'embarcació.