Mentre les costelles segueixen el seu procés a l'aigua, seguim trebalant el cedre per fer la proa i la popa
En les tres imatges anteriors es pot observar el procès de rebaix de les peces de cedre.

Per obtenir la forma , primer es fan uns talls fins arrivar a la marca feta en la fusta que ens delimita on té d'arrivar el rebaix, en aquest cas s'ha fet servir una serra japonesa "Dozuki"

Desprès es porta a terme el rebaix de manera manual amb el martell i l'enformador fins al nivell marcat, per acabar-ho , amb paper de vidre.

El darrer pas d'en Narcís en aquest procés serà tallar el bloc per la meitat i lligar-lo.